Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO delovno mesto:

 • VIOLINIST TUTTIST (2. violine)

JOB OPENING:

 • VIOLIN TUTTI (2nd Violin)
Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

VIOLINIST TUTTIST
v sekciji 2. violin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas od 1. 11. 2018, s polnim delovnim časom, s 6 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v petek, 5. oktobra 2018, ob 13.30na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • vsaj 2 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Slovenije oz. države Evropske unije ter
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani), dokazila o izobrazbi in kratkim življenjepisom pa pošljite do 20. septembra 2018, na naslov:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: simfoniki@rtvslo.si

Prosimo, da si korepetitorja priskrbite sami.
Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:

W. A. Mozart: Koncert za violino KV 216, KV 218 ali KV 219 (1. stavek s kadenco)

2. ETAPA:

Romantični koncert (L. van Beethoven, P. I. Tschaikowsky, J. Sibelius, J. Brahms ali F. Mendelssohn-Bartholdy, 1. stavek s kadenco)

3. ETAPA:
Orkestrski izvlečki
(igra se samo part drugih violin!):

Bartok: Koncert za orkester, 5. stavek: Finale (od takta 265 do 317)

Beethoven: Simfonija št. 1, op. 21, 2. stavek: Andante cantabile con moto (začetek do takta 26)

Beethoven: Simfonija št. 9, 2. stavek: Molto vivace (začetek do takta 55, od 78 do 84, od 531 do 550)

Brahms: Koncert za klavir št.1 , op. 15, 3. stavek: Rondo (od takta 238 do 265)

Mendelssohn Bartholdy: Sen kresne noči, op. 61 št. 1, Scherzo (od takta 17 do 99, od 187 do 211)

Mozart: Simfonija št. 39, KV 543, 4. stavek (Finale): Allegro (začetek do takta 41)

Bruckner: Simfonija št. 9 v d-molu, 3. stavek (od takta 57 do 64, od 129 do 138)

Strauss: Don Juan, op. 20 (začetek do takta 16, od 20 do 36, od 50 do 62)

Orkestrski izvlečki za avdicijo (violina tutti)

Radiotelevision Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

2 nd VIOLIN TUTTI 
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

The full time, permanent position from 1. 11. 2018, with 6 months trial period.

 

Audition will be held on Friday, October 5th, 2018, at 13.30 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.

Application conditions for position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • at least two years of work experience;
 • EU citizenship
 • successfull passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • filled Application form (page bellow);
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, copy of diploma) sent to and submitted by 20th of September, 2018:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: simfoniki@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Mozart: Violin Concerto (KV 216, KV 218 ali KV 219) (1st movement with the cadenza)

2nd ROUND:

Romantic Concerto (L. van Beethoven, P. I. Tschaikowsky, J. Sibelius, J. Brahms ali F. Mendelssohn-Bartholdy – 1st movement with cadenza)

3rd ROUND:
Excerpts (only part of 2nd Violin):

Bartok: Concerto for orchestra, 5 mov: Finale (from bar 265 to 317)

Beethoven: Symphony No. 1, op. 21, 2. Mov: Andante cantabile con moto (bar 1- 26)

Beethoven: Symphony No. 9, 2. Mov.: Molto vivace (1- 55, 78-84, 531-550)

Brahms: Concerto for piano No. 1 , op. 15, 3. Mov.: Rondo (238- 265)

Mendelssohn Bartholdy: A Midsummer Night’s Dream, op. 61 No. 1, Scherzo (17-99, 187-211)

Mozart: Symphony No. 39, Es Major, 4th movement (1 –41)

Bruckner: Symphony No. 9, D Minor, 3rd movement (bar 57- 64, 129 – 138)

Strauss: Don Juan, op. 20 (1- 16, 20-36, 50-62)

Orchestra Excerpts (2nd Violin Tutti)

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme