Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO delovno mesto:

 • SOLIST TROBENTAČ

JOB OPENING:

 • SOLO TRUMPET
Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

SOLIST TROBENTAČ
v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za določen čas od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, s polnim delovnim časom, s 6 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v torek, 20. junija 2017, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj ter
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani), dokazila o izobrazbi in kratkim življenjepisom pa pošljite do 31. maja 2017, na naslov:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: simfoniki@rtvslo.si

Prosimo, da si korepetitorja priskrbite sami.
Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

 1. ETAPA:

Haydn: Koncert  za trobento v Es-duru (prvi stavek s kadenco in drugi stavek Andante)

 1. ETAPA:

Honegger: Intrada

 1. ETAPA:
  Orkestrski izvlečki:

Stravinski: Ognjeni ptič
Stravinski: Petruška
Stravinski: Pulcinella
Wagner: Parsifal
Bach: Maša v h-molu
Bach: Božični oratorij
Čajkovski: Simfonija št. 4 v f-molu
Mahler: Simfonija št. 5
Musorgski: Slike iz razstave
Ravel: Klavirski koncert v G–duru
Strauss: Alpska simfonija
Strauss: Don Juan
Strauss: Tako je govoril Zaratustra
Stravinski: Der Bürger als Edelmann

Note za avdicijo (solo trobenta)

Radiotelevision Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

TRUMPET SOLO
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

The full time fixed-term position from 1. 9. 2017 to 31. 8. 2018, with 6 months trial period.

Audition will be held on Tuesday, June 20th, 2017, at 10.00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.

Application conditions for position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • at least three years of work experience;
 • successfull passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • filled Application form (page bellow);
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, copy of diploma) sent to and submitted by 31th of May, 2017:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: simfoniki@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Haydn: Concerto for Trumpet in E-flat major (1st Mov. with cadenza and 2nd Mov Andante)

2nd ROUND:

Honegger: Intrada

3rd ROUND:
Excerpts:

Stravinski: Der Feuervogel/ Firebird
Stravinski: Petruschka/ Petrushka 
Stravinski: Pulcinella
Wagner: Parsifal
Bach: Messe in h-Moll/ Missa in b minor 
Bach: Weihnachts Oratorium/ Christmas Oratorio
Čajkovski: Sinfonie Nr. 4 in f-Moll/ Symphony No. 4 in f minor
Mahler: Sinfonie Nr. 5/ Symphony No. 5
Musorgski: Bilder einer Ausstellung/ Pictures at an Exhibition
Ravel: Klavierkonzert G-Dur/ Piano concert in G major 
Strauss: Alpensinfonie/ Alpen Symphony
Strauss: Don Juan
Strauss: Also sprach Zarathustra/ Thus Spoke Zarathustra
Stravinski: Der Bürger als Edelmann

Orchestra Excerpts (solo trumpet)

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme