Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO delovno mesto:

 • VIOLINIST TUTTIST (1. violine)

JOB OPENING:

 • VIOLIN TUTTI (1st Violin)
Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

VIOLINIST TUTTIST
v sekciji 1. violin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas od 1. 3. 2019, s polnim delovnim časom, s 3 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v ponedeljek, 28. jauarja 2019, ob 13.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • vsaj 2 leta delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Slovenije oz. države Evropske unije ter
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani), dokazila o izobrazbi in kratkim življenjepisom pa pošljite do 10. jauarja 2019, na naslov:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: simfoniki@rtvslo.si

Prosimo, da si korepetitorja priskrbite sami.
Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:

W. A. Mozart: Koncert za violino KV 216, KV 218 ali KV 219 (1. stavek s kadenco)

2. ETAPA:

Romantični koncert (1. stavek s kadenco)

3. ETAPA:
Orkestrski izvlečki
:

Mozart: Simfonija v g-molu, KV 550, 1. stavek (začetek do 100 takta)

Bruckner: Simfonija št. 7 v E-duru, 1. stavek (od takta 25 do 50 in od 123 do 145)

Dvořak: Simfonija št. 9, op. 96, 4. stavek (od začetka do takta 66)

von Weber: Oberon, uvertura (od takta 22 do 50 / oznaka C)

Smetana: Vltava (takt 80 do 118)

Beethoven: Simfonija št. 9, 2. stavek: Molto vivace (začetek do takta 92 in Coda)

Rossini: William Tell, uvertura ( od takta 300 do 343)

Verdi: Moč usode, uverturam (od črke N do O)

Strauss: Iz Italije, op. 16 (črka B od takta 13 do drugega takta pred čerko E)

Orkestrski izvlečki za avdicijo (1. violina tutti)

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

VIOLIN TUTTI (1st Violin)
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, permanent position from 1st March 2019, with 3 months trial period.

 

An audition will be held on Monday,  28th of January, 2019, at 13.00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.

Application conditions for position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • at least two years of work experience;
 • EU citizenship
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • filled Application form (page below);
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of diploma) sent to and submitted by 10th of January, 2019:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: simfoniki@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Mozart: Violin Concerto (KV 216, KV 218 ali KV 219) (1st movement with cadenza)

2nd ROUND:

Romantic Concerto (1st movement with cadenza)

3rd ROUND:
Excerpts:

Mozart: Symphony in g – Minor (KV 550), 1st Movement (from bar 1 to 100)

Bruckner: Symphony No. 7 in E-Major, 1. Mov (bars 25 – 50 and 123 – 145)

Dvořak: Symphony No. 9, Op. 96, 4th Mov. (bars 1 – 66)

Weber: Oberon, Ouverture (bar 22 – 50 / Letter C)

Smetana: Vltava (bars 80 – 118)

Beethoven: Symphony No. 9, 2. Mov.: Molto vivace (1- 92 and Coda)

Rossini: William Tell, Ouverture (bars 300 – 343)

Verdi: La Forza del Destino, Ouverture (Letter N – O)

Strauss: From Italy, op. 16 (Letter B / form bar 13 – 2nd bar before E)

Orchestra Excerpts (1st Violin Tutti)

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme