Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO AVDICIJO ZA:

NAMESTNIK SOLISTA KONTRABASIST

TUTTIST KONTRABASIST

OPENING POSITION for:

DOUBLE BASS, ASSISTANT PRINCIPAL

DOUBLE BASS TUTTI

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

NAMESTNIK SOLISTA KONTRABASIST
v sekciji violin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas od 1. 1. 2024, s polnim delovnim časom, s 3 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v petek24. novembra 2023, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • spremno oz. motivacijsko pismo
 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani). Spremno oz. motivacijsko pismo, dokazilo o izobrazbi in kratek življenjepis pa pošljite do 10. novembra 2023, na naslov:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

PRVA ETAPA

D. von Dittersdorf: Koncert v E-duru, 1.stavek s kadenco in 2.stavek brez kadence

ali

J.B. Vanhal: Koncert v C-duru, 1.stavek s kadenco in 2.stavek brez kadence

DRUGA ETAPA

Koussevitzky: Koncert, 1.stavek

ali

Bottesini: Koncert, 1.stavek

TRETJA ETAPA

Orkestrski parti

Beethoven: Simfonija št.5,

Beethoven: Simfonija št.9,

Mozart: Simfonija št.40,

Verdi: Othello

Strauss: Don Juan

Stravinski: Pucinella

Mahler: Simfonija št.1

Točni izseki bodo označeni v notnem materilu, ki bo zainteresiranim kandidatom poslan na e-naslov. Za notno gradijo nam pišite na: simfoniki@rtvslo.si

 

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

DOUBLE BASS, ASSISTANT PRINCIPAL
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, a permanent position from 1st January 2024, with 6 months trial period.

An audition will be held on Wednesday,  24th of November, 2023, at 10:00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.  Piano accompaniment will be provided on the day of audition.

Application conditions for the position:

 • completed Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • Motivation letter;
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (page below);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 10th of November, 2023:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

First Round

D. von Dittersdorf: Concerto in E major, 1st mvt with Cadenza, 2nd mvt without Cadenza

or

B. Vanhal: Concerto in C major, 1st mvt with Cadenza, 2nd mvt without Cadenza

Second Round

Koussevitzky: Concerto, 1st mvt

or

Bottesini: Concerto, 1st mvt

Third Round

Orchestra Excerpts

Beethoven: Symphony Nr. 5

Beethoven: Symphony Nr. 9

Mozart: Symphony Nr. 40

Verdi: Othello

Strauss: Don Juan

Stravinsky: Pulcinella

Mahler: Symphony Nr. 1

The exact excerpts will be sent to all interested candidates. Write us to: simfoniki@rtvslo.si

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

TUTTIST KONTRABASIST
v sekciji violin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas od 1. 1. 2024, s polnim delovnim časom, s 3 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v petek24. novembra 2023, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • spremno oz. motivacijsko pismo
 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani). Spremno oz. motivacijsko pismo, dokazilo o izobrazbi in kratek življenjepis pa pošljite do 10. novembra 2023, na naslov:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

PRVA ETAPA

D. von Dittersdorf: Koncert v E-duru, 1.stavek s kadenco in 2.stavek brez kadence

ali

J. B. Vanhal: Koncert v C-duru, 1.stavek s kadenco in 2.stavek brez kadence

 

DRUGA ETAPA 

Koussevitzky: Koncert, 1.stavek

ali

Bottesini: Koncert, 1.stavek

 

TRETJA ETAPA

Orkestrski parti

Beethoven: Simfonija št.5,

Beethoven: Simfonija št.9,

Mozart: Simfonija št.40,

Verdi: Othello

Strauss: Don Juan

Točni izseki bodo označeni v notnem materilu, ki bo zainteresiranim kandidatom poslan na e-naslov. Za notno gradijo nam pišite na: simfoniki@rtvslo.si

 

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

DOUBLE BASS TUTTI
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, a permanent position from 1st January 2024, with 6 months trial period.

An audition will be held on Wednesday,  24th of November, 2023, at 10:00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.  Piano accompaniment will be provided on the day of audition.

Application conditions for the position:

 • completed Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • Motivation letter;
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (page below);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 10th of November, 2023:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

AUDITION REPERTOIRE

First Round

D. von Dittersdorf: Concerto in E major, 1st mvt with Cadenza, 2nd mvt without Cadenza

or

B. Vanhal: Concerto in C major, 1st mvt with Cadenza, 2nd mvt without Cadenza

 

Second Round

Koussevitzky: Concerto, 1st mvt

or

Bottesini: Concerto, 1st mvt

 

Third Round

Orchestra Excerpts

Beethoven: Symphony Nr. 5

Beethoven: Symphony Nr. 9

Mozart: Symphony Nr. 40

Verdi: Othello

Strauss: Don Juan

The exact excerpts will be sent to all interested candidates. Write us to: simfoniki@rtvslo.si

Divider

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
  Slovenski kandidati si morajo pianista zagotoviti sami!
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme