Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO delovno mesto:

 • SOLO VIOLA
 • VIOLINIST TUTTIST (1. violina)
 • 2. SOLIST HORNIST

JOB OPENING:

 • SOLO VIOLA
 • VIOLIN TUTTI (1. Violin)
Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

SOLIST VIOLIST
v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2019, s 6 mesečno poskusno dobo in obvezo 18-tih terminov.

Začetna neto plača 1.304,00 € .

 

Avdicija bo v petek, 21. junija 2019, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Slovenije oz. države Evropske unije ter
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani) in dokazili o izobrazbi ter kratkim življenjepisom, ki ga pošljite najkasneje do 5. junija 2019, na naslov:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: simfoniki@rtvslo.si

Prosimo, da si korepetitorja priskrbite sami.
Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:

Hoffmeister: Koncert  (prvi in drugi stavek s kadenco) ali

Stamitz: Koncert  (prvi in drugi stavek s kadenco)

2. ETAPA:

Bartok: Koncert (1. in 2. stavek) ali

Walton: Koncert (1. in 2. stavek) ali

Hindemith: Der Schwanendreher (1. in 2. stavek)

3. ETAPA:

Orkestrski izvlečki:

Strauss: Don Juan

Beethoven: Simfonija št. 5

Mendelssohn: Sen kresne noči

Mahler: Simfonija št. 10

Wagner: Tannhauser (Allegro)

Bruckner: Simfonija št. 4

Solo izvlečki:

Strauss: Don Kihot

Krek: Koncert za rog

Adam: Giselle

Solo Viola 2019_audition program excerpts

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

SOLO VIOLA
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, a permanent position from 1st September 2019with 6 months trial period. With the working obligation of the orchestra musicians—18 services of 240 min.

Salary: starting. 1.304,00 € nett

 

An audition will be held on Friday, 21st of June, 2019, at 10.00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17. Piano accompaniment will be provided.

Application conditions for a position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • at least two years of work experience;
 • EU citizenship
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (page below);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 5th of June, 2019:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: simfoniki@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Hoffmeister: Concerto  (1st and  2nd movements with cadenza)  or

Stamitz: Concerto (1st and  2nd movements with cadenza)

2nd ROUND:

Bartok: Concerto (1st and 2nd mov.) or

Walton: Concerto (1st and 2nd mov.) or

Hindemith: Der Schwanendreher (1st and 2nd mov.)

3rd ROUND:

Tutti excerpts:

Strauss: Don Juan

Beethoven: Symphony No. 5 (Andante con moto)

Mendelssohn Bartholdy: Ein Sommernachtstraum, 1st movement (Scherzo)

Mahler: Symphony No. 10

Wagner: Tannhauser (Allegro)

Bruckner: Symphony No. 4

Solo excerpts:

Strauss: Don Quichote

Krek: Concerto for horn and orchestra  (Lento)

Adam: Giselle

Solo Viola 2019_audition program excerpts

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

VIOLINIST TUTTIST
v sekciji 1. violin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2019, s 3 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v četrtek, 20. junija 2019, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani) in dokazili o izobrazbi ter kratkim življenjepisom, ki ga pošljite najkasneje do 5. junija 2019, na naslov:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: simfoniki@rtvslo.si

Prosimo, da si korepetitorja priskrbite sami.
Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:

A. Mozart: Koncert za violino KV 216, KV 218 ali KV 219 (1. stavek s kadenco)

2. ETAPA:

Romantični koncert (1. stavek s kadenco)

3. ETAPA:

Orkestrski izvlečki:

Mozart: Simfonija v g-molu, KV 550, 1. stavek (začetek do 100 takta)

Bruckner: Simfonija št. 7 v E-duru, 1. stavek (od takta 25 do 50 in od 123 do 145)

Dvořak: Simfonija št. 9, op. 96, 4. stavek (od začetka do takta 66)

von Weber: Oberon, uvertura (od takta 22 do 50 / oznaka C)

Smetana: Vltava (takt 80 do 118)

Beethoven: Simfonija št. 9, 2. stavek: Molto vivace (začetek do takta 92 in Coda)

Rossini: William Tell, uvertura ( od takta 300 do 343)

Verdi: Moč usode, uverturam (od črke N do O)

Strauss: Iz Italije, op. 16 (črka B od takta 13 do drugega takta pred čerko E)

Orkestrski izvlečki za avdicijo (1. violina tutti)

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

VIOLIN TUTTI (1st Violin)
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, a permanent position from 1st September 2019with 3 months trial period.

 

An audition will be held on Monday,  20th of June, 2019, at 10.00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17. Piano accompaniment will be provided.

Application conditions for a position:

Application (Candidates should apply with):

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 5th of June, 2019:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: simfoniki@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Mozart: Violin Concerto (KV 216, KV 218 ali KV 219) (1st movement with cadenza)

2nd ROUND:

Romantic Concerto (1st movement with cadenza)

3rd ROUND:
Excerpts:

Mozart: Symphony in g – Minor (KV 550), 1st Movement (from bar 1 to 100)

Bruckner: Symphony No. 7 in E-Major, 1. Mov (bars 25 – 50 and 123 – 145)

Dvořak: Symphony No. 9, Op. 96, 4th Mov. (bars 1 – 66)

Weber: Oberon, Ouverture (bar 22 – 50 / Letter C)

Smetana: Vltava (bars 80 – 118)

Beethoven: Symphony No. 9, 2. Mov.: Molto vivace (1- 92 and Coda)

Rossini: William Tell, Ouverture (bars 300 – 343)

Verdi: La Forza del Destino, Ouverture (Letter N – O)

Strauss: From Italy, op. 16 (Letter B / form bar 13 – 2nd bar before E)

Orchestral Excerpts for Audition (Violina Tutti): Note za avdicijo 1 violina tutti

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za honorarnega sodelavca

2. SOLIST HORNIST
v  Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena honorarna pogodba z dnem 21.8.2019.

Avdicija bo v petek, 28. junija 2019, ob 18.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani) in dokazili o izobrazbi ter kratkim življenjepisom, ki ga pošljite najkasneje do 20. junija 2019, na naslov:

RTV Slovenija
Glasbena produkcija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: simfoniki@rtvslo.si

Prosimo, da si korepetitorja priskrbite sami.
Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:

A. Mozart: Koncert KV 447 (1. stavek) ali Koncert KV 417 (1. stavek)

H. Neuling: Bagatelle

2. ETAPA:

R. Strauss: Koncert št. 1, op. 11 (1. stavek)

3. ETAPA:

Orkestrski izvlečki:

Beethoven: Simfonija št. 3 (Trio 2. rog)

Beethoven: Simfonija št. 7 (1. stavek, 2. rog)

Beethoven: Simfonija št. 9 (3. stavek, 4. rog)

Mozart: Simfonija št. 29, KV 201 (2. rog coda)

Mozart: Simfonija št. 40, KV 550 (trio 2. rog)

Wagner: Rheingold

Wagner: Rienzi

Wagner: Lohengrin

Strauss: Don Quixote (2. rog)

Mahler: Simfonija št. 9 (2. rog – solo)

Čajkovski: Simfonija št. 4 (1. stavek 2. rog)

Šostakovič: Simfonija št. 5

Orkestrski izvlečki za avdicijo (2. rog)

 

 

 

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme