Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

Napovedujemo avdicijo, ki bos 9. 11. ob 13.00 za delovni mesti:

Namestnik solista godalca – kontrabasist

Tuttist – kontrabasist

Podrobnosti v kratkem.

RAZPISUJEMO AVDICIJO ZA:

KONCERTNI MOJSTER

OPENING POSITION for:

CONCERTMASTER

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija,

objavlja avdicijo za KONCERTNEGA MOJSTRA v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.

Delo na omenjenem delovnem mestu se opravlja v neenakomernem delovnem času (tudi ob vikendih, praznikih
oz. po posebnem razporedu)

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja glasbene smeri
  (akademski glasbenik);
 • 4 leti delovnih izkušenj z igranjem v orkestru;
 • uspešno opravljena avdicija.

Avdicija bo v ponedeljek, 2. oktobra 2023, ob 14.00, v Studiu 26, Radia Slovenija.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom.
Delovno mesto je uvrščeno v 46. plačni razred.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 15. septembra 2023 na e-naslov: zaposlitev@rtvslo.si.

Popolna prijava vsebuje:

 • spremno oz. motivacijsko pismo;
  življenjepis (prosimo vas, da pri delovnih izkušnjah navedete, ali so te pridobljene iz rednega delovnega razmerja ali iz drugih oblik
  dela, npr. študentsko, pogodbeno, prostovoljno …);
 • dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe;
 • izpolnjen obrazec za avdicijo (glej spodaj)

Kandidati morajo sami poskrbeti za klavirsko spremljavo. 

 

AVDICIJSKI PROGRAM

Prva etapa:

W. A. Mozart: Violinski koncert št. 4, KV 218 v D-duru (vsi stavki s pripadajočimi kadencami)

ali

W. A. Mozart: Violinski koncert št. 5, KV 219 v A-duru (vsi stavki s pripadajočimi kadencami)

Druga etapa:

Prvi stavek kateregakoli romantičnega koncerta s kadenco

J. S. Bach: »Erbarme dich« violinski solo iz Pasjona po Mateju  (str 7. iz Schottove knjige – poglej III etapo)

J. S. Bach: en hiter stavek iz sonate ali partite za solo violino po izbiri

Tretja etapa:

Izvlečki iz Schottove knjige »Orkestrski izvlečki za koncertnega mojstra« knjiga I

N. Rimski-Korsakov: Šeherezada  (str. 41, 42 in 43)

L. v. Beethoven: Missa Solemnis  (str. 15, 16, 17, 18 in 19)

P. I. Čajkovski: Labodje jezero

  Pas de deux  (str. 62 in 63, do številke 47)

  Ruski ples (samo kadenca – str. 67)

R. Strauss: Der Bürger als Edelmann  (str. 58, 59, 60 in 61)

J. Brahms: Simfonija št. 1, II stavek (str. 20 in 21)

 

Izvlečki iz Schottove knjige »Orkestrski izvlečki za violino I tutti« knjiga II

B. Smetana: Uvertura k operi Prodana nevesta (str. 55, 56, 57 in 58 – samo part violine I)

L. V. Beethoven: Simfonija št. 4, IV. st.  (str. 13 in 14)

 

Note – avdicija koncertni mojster_1

Note – avdicija koncertni mojster_2

Radio-Television Slovenia, Music Production,

invites candidates for the following position: CONCERTMASTER of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, a permanent position, with 6 months trial period.

Application conditions for a position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • at least 4 years of work experience (playing in an orchestra);
 • successful passing of audition;

The audition will be held on Monday,  2nd of October, 2023, at 14.00 at Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.  Piano accompaniment will be provided on the day of audition.

Application (Candidates should apply with):

 • Motivation letter;
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (look bellow on this page);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 15th of September, 2023:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

AUDITION PROGRAMME

First round:

W. A. Mozart: Violin Concerto No. 4, KV 218 in D-Major (all Mov. with cadenza)

or

W. A. Mozart: Violin Concerto No. 5, KV 219 in A-Major (all Mov. with cadenza)

Second round:

First Movement from any Romantic Concerto with Cadenza

J. S. Bach: »Erbarme dich« violin solo from St. Matthew Passion (pg 7. from Schott book – look 3. round)

J. S. Bach: one quick Movement from Sonata or Partita for solo violin by choice

Third round:

Excerpts from Schott’s book »Orchestra excerpts for Concertmaster« book I

N. Rimsky-Korsakov: Scheherazade  (pg. 41, 42 and 43)

L. v. Beethoven: Missa Solemnis  (pg. 15, 16, 17, 18 and19)

P. I. Tchaikovsky: Swan Lake

  Pas de deux  (pg. 62 in 63, to no. 47)

  Russian dance (only cadenza – pg. 67)

R. Strauss: Der Bürger als Edelmann  (pg. 58, 59, 60 and 61)

J. Brahms: Symphony No. 1, II Movement (pg. 20 and 21)

 

Excerpts from Schott’s book »Orchestra excerpts for Violin I tutti« book II

B. Smetana: Overture from “The Bartered Bride” (pg. 55, 56, 57 and 58 – only part of violin I)

L. v. Beethoven: Symphony No. 4,  IV. Movement.  (pg. 13 and 14)

Scores 1: Note – avdicija koncertni mojster_1

Scores 2: Note – avdicija koncertni mojster_2

 

Divider

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
  Slovenski kandidati si morajo pianista zagotoviti sami!
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme