Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO delovno mesto:

 • tuttist violinist (2 mesti – nedoločen in določen čas)
 • solist oboist

JOB OPENING:

 • violina tutti (2 openings – permanent and temporary)
 • oboa solo
Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

VIOLINIST TUTTIST
v sekciji violin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas od 1. 3. 2022, s polnim delovnim časom, s 6 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v sredo26. januarja 2022, ob 13.30na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • spremno oz. motivacijsko pismo
 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani). Spremno oz. motivacijsko pismo, dokazilo o izobrazbi in kratek življenjepis pa pošljite do 14. januarja 2022, na naslov:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:

Mozart: Prvi stavek koncerta za violino in orkester G-dur, A-dur ali D-dur s kadenco

2. ETAPA:

Romantični koncert po izbiri – prvi stavek s kadenco

3. ETAPA:
Orkestrski izvlečki

Mozart: Uvertura k operi Figarova svatba (takti 1 – 7  in od 236 do konca uverture)

Mozart: Simfonija št. 39, 4. stavek (takti 1 – 41)

Beethoven: Simfonija št. 9; 2. stavek (takti 1– 85), Coda in 3..stavek (takti  99 – 114)

Weber:  Uvertura Oberon (takti 22 – 51)

Strauss: Simfonična pesnitev Don Juan (takti 1 – 36 in 50 – 62)

Strauss: Simfonična pesnitev Junakovo življenje (takti 8 – 25 ,  31 – 45 in šest taktov po (velike številke) 36 – 39)

 

Orkestrski izvlečki za avdicijo (violina tutti)

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

VIOLINA TUTTI
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, a permanent position from 1st March 2022with 6 months trial period.

An audition will be held on Wednesday,  26th of January, 2022, at 13.30 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.  Piano accompaniment will be provided on the day of audition.

Application conditions for a position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • Application/Motivation letter;
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (page below);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 14th of Januray, 2022:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Mozart: First Movement of Concerto for violin and orchestra in G, A or D major with Cadenza

2nd ROUND:

Romantic concerto by choice – First Movement with Cadenza

3rd ROUND:
Orchestra excerpts:

Mozart: Overture to Le Nozze di Figaro (bar 1 – 7  and from 236 till overture end)

Mozart: Symphony No. 39, 4  Mov. (bar 1 – 41)

Beethoven: Symphony No. 9; 2. Mov. (bar 1– 85), Coda and 3. Mov. (bar 99 – 114)

Weber:  Overture to Oberon (bar 22 – 51)

Strauss: Don Juan (bar 1 – 36 in 50 – 62)

Strauss: Heldenleben (bar 8 – 25 ,  31 – 45 and 6 bars after (big number) 36 – 39)

 

Orchestral Excerpts for Audition (Violina Tutti)

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

VIOLINIST TUTTIST
v sekciji violin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotnega sodelavca, od 1. 3. 2022, s polnim delovnim časom, z 1 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v sredo26. januarja 2022, ob 13.30na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • spremno oz. motivacijsko pismo
 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani). Spremno oz. motivacijsko pismo, dokazilo o izobrazbi in kratek življenjepis pa pošljite do 14. januarja 2022, na naslov:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:

Mozart: Prvi stavek koncerta za violino in orkester G-dur, A-dur ali D-dur s kadenco

2. ETAPA:

Romantični koncert po izbiri – prvi stavek s kadenco

3. ETAPA:
Orkestrski izvlečki

Mozart: Uvertura k operi Figarova svatba (takti 1 – 7  in od 236 do konca uverture)

Mozart: Simfonija št. 39, 4.stavek (takti 1 – 41)

Beethoven: Simfonija št. 9; 2.stavek (takti 1– 85), Coda in 3..stavek (takti  99 – 114)

Weber:  Uvertura Oberon (takti 1 – 51)

Strauss: Simfonična pesnitev Don Juan (takti 1 – 36 in 50 – 62)

Strauss: Simfonična pesnitev Junakovo življenje (takti 8 – 25 ,  31 – 45 in šest taktov po (velike številke) 36 – 39)

 

Orkestrski izvlečki za avdicijo (violina tutti)

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

VIOLINA TUTTI
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

A temporary position from 1st March 2022, with 1 months trial period.

An audition will be held on Wednesday,  26th of January, 2022, at 13.30 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.  Piano accompaniment will be provided on the day of audition.

Application conditions for a position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • Application/Motivation letter;
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (page below);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 14th of Januray, 2022:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Mozart: First Movement of Concerto for violin and orchestra in G, A or D major with Cadenza

2nd ROUND:

Romantic concerto by choice – First Movement with Cadenza

3rd ROUND:
Orchestra excerpts:

Mozart: Overture to Le Nozze di Figaro (bar 1 – 7  and from 236 till overture end)

Mozart: Symphony No. 39, 4  Mov. (bar 1 – 41)

Beethoven: Symphony No. 9; 2. Mov. (bar 1– 85), Coda and 3. Mov. (bar 99 – 114)

Weber:  Overture to Oberon (bar 1 – 51)

Strauss: Don Juan (bar 1 – 36 in 50 – 62)

Strauss: Heldenleben (bar 8 – 25 ,  31 – 45 and 6 bars after (big number) 36 – 39)

 

Orchestral Excerpts for Audition (Violina Tutti)

 

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

SOLIST OBOIST
v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas, od 1. 3. 2022, s polnim delovnim časom, s 6 mesečno poskusno dobo.

Avdicija bo v četrtek27. januarja 2022, ob 13.30na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • 2 leti delovnih izkušenj z igranjem v orkestru;
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • spremno oz. motivacijsko pismo
 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani). Spremno oz. motivacijsko pismo, dokazilo o izobrazbi in kratek življenjepis pa pošljite do 14. januarja 2022, na naslov:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1.ETAPA:

Mozart: Koncert za oboo v C-duru, KV 314,  1. in 2. stavek s kadencami

2. ETAPA:

Strauss: Koncert za oboo, 1. stavek

3. ETAPA:
Orkestrski izvlečki

Brahms: Koncert za violino, 2. stavek

Schubert: Simfonija št. 9 (Velika) v C- duru

Beethoven: Eroika (3. Simfonija) in Pastoralna (6. Simfonija)

Bizet: Simfonija v C- duru (2. stavek)

Ravel: Tombeau de Couperin

Smetana: Prodana nevesta

Rossini: La scala di seta

 

Orkestrski izvlečki za avdicijo (solo oboa)

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

SOLO OBOA
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

A full time, permanent position from 1st March 2022with 6 months trial period.

An audition will be held on Thursday,  27th of January, 2022, at 13.30 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17.  Piano accompaniment will be provided on the day of audition.

Application conditions for a position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • 2 years of experience in playing in an orchestra;
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • Application/Motivation letter;
 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (page below);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 14th of Januray, 2022:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Mozart: Concerto for Oboa in  C major, KV 314,  1. and 2. Mov. with Cadenza

2nd ROUND:

Strauss: Concerto for Oboa, 1. Movement

3rd ROUND:
Orchestra excerpts:

Brahms: Concerto for Violin, 2. Mov.

Schubert: Symphony No. 9 in C major

Beethoven: Eroica (3. Symphony) in Pastoralna (6. Symphony)

Bizet: Symphony in C major (2. Mov.)

Ravel: Tombeau de Couperin

Smetana: Bartered Bride

Rossini: La scala di seta

 

Orchestral Excerpts for Audition (Solo oboa)

Divider

K sodelovanju vabimo glasbenike za občasno honorarno sodelovanje v Simfoničnem orkestru in Big bandu RTV Slovenija.
Posnetek enega stavka kateregakoli klasičnega koncerta in kratek življenjepis  nam pošljite na e-naslov: simfoniki@rtvslo.si.
Ustrezne kandidate bomo povabili na avdicijo.

Divider

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme