Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO delovno mesto:

 • NAMESTNIK VODJE 2. VIOLIN

JOB OPENING:

 • ASSISTANT PRINCIPAL 2nd VIOLIN
Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

NAMESTNIK VODJE 2. VIOLIN

v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 16. 3. 2020, s 6 mesečno poskusno dobo in obvezo 21-tih terminov.

 

Avdicija bo v ponedeljek, 24. februarja 2020, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Slovenije oz. države Evropske unije ter
 • uspešno opravljena avdicija.

Kandidati k prijavi za avdicijo priložijo:

 • življenjepis
 • dokazilo o izobrazbi (kopija diplome)
 • izpolnjen obrazec (spodaj na spletni strani)

Prijavite se z izpolnjenim obrazcem (prijava na avdicijo – spodaj na strani) in dokazili o izobrazbi ter kratkim življenjepisom, ki ga pošljite najkasneje do 7. februarja 2020, na naslov:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Tavčarjeva 17
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Prosimo, da si korepetitorja priskrbite sami.
Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. ETAPA:
W. A. Mozart: Koncert za violino KV 216, KV 218 ali KV 219 (1. in 2. stavek s kadenco)

2. ETAPA:
Romantični koncert (L. van Beethoven, P. I. Tchaikovsky, J. Sibelius, J. Brahms ali F. Mendelssohn-Bartholdy, 1. stavek s kadenco)

3. ETAPA:
Orkestrski izvlečki (igra se samo part drugih violin!):

Bartok: Koncert za orkester, 5. stavek: Finale (od takta 265 do 317)

Beethoven: Simfonija št. 1, op. 21, 2. stavek: Andante cantabile con moto (začetek do takta 26)

Beethoven: Simfonija št. 9, 2. stavek: Molto vivace (začetek do takta 55, od 78 do 84, od 531 do 550)

Brahms: Koncert za klavir št.1 , op. 15, 3. stavek: Rondo (od takta 238 do 265)

Mendelssohn Bartholdy: Sen kresne noči, op. 61 št. 1, Scherzo (od takta 17 do 99, od 187 do 211)

Mozart: Simfonija št. 39, KV 543, 4. stavek (Finale): Allegro (začetek do takta 41)

Bruckner: Simfonija št. 9 v d-molu, 3. stavek (od takta 57 do 64, od 129 do 138)

Strauss: Don Juan, op. 20 (začetek do takta 16, od 20 do 36, od 50 do 62)

Orkestrski izvlečki za avdicijo (namestnik vodje drugih violin)

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

ASSISTANT PRINCIPAL 2nd VIOLIN
of RTV Slovenia Symphony Orchestra.

Full time, a permanent position from 16th March 2020with 6 months trial period. With the working obligation of the orchestra musicians—21 services of 240 min.

An audition will be held on Monday, 24th of February, 2020, at 10.00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17. Piano accompaniment will be provided.

Application conditions for a position:

 • finished Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • at least one year of work experience;
 • EU citizenship
 • successful passing of audition;

Application (Candidates should apply with):

 • up to date CV;
 • copy of Music Academy diploma.
 • filled Application form (page below);

The application form should be filled (below) and other certificates (CV, a copy of the diploma) sent to and submitted by 7th of February, 2020:

RTV Slovenija
Kadrovksa služba
Tavčarjeva 17
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments to audition in person will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer to use electronic mail for communication. Information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

W. A. Mozart: Violin Concerto (KV 216, KV 218 ali KV 219) (1st and 2nd Mov. with the cadenza)

2nd ROUND:

Romantični koncert (L. van Beethoven, P. I. Tchaikovsky, J. Sibelius, J. Brahms ali F. Mendelssohn-Bartholdy, 1st movement with cadenza)

3rd ROUND:

Orchestra excerpts (only part of 2nd Violin):

Bartok: Concerto for orchestra, 5 mov: Finale (from bar 265 to 317)

Beethoven: Symphony No. 1, op. 21, 2. Mov: Andante cantabile con moto (bar 1- 26)

Beethoven: Symphony No. 9, 2. Mov.: Molto vivace (1- 55, 78-84, 531-550)

Brahms: Concerto for piano No. 1 , op. 15, 3. Mov.: Rondo (238- 265)

Mendelssohn Bartholdy: A Midsummer Night’s Dream, op. 61 No. 1, Scherzo (17-99, 187-211)

Mozart: Symphony No. 39, Es Major, 4th movement (1 –41)

Bruckner: Symphony No. 9, D Minor, 3rd movement (bar 57- 64, 129 – 138)

Strauss: Don Juan, op. 20 (1- 16, 20-36, 50-62)

Orchestra excerpts for Assistant Principal 2nd Violin Audition

Divider

Prijavnica / Application form

 • (Residence permit, Working permit…)
 • * Izpiši skladbe iz avdicijskega programa / Write down from the Audition Programme