Prijava na e-novice
Avdicije/Auditions

RAZPISUJEMO AVDICIJO ZA:

SOLIST TROBENTAČ

OPENING POSITION for:

SOLO TRUMPET

Divider

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, OE Glasbena produkcija, objavlja avdicijo za mesto

SOLIST TROBENTAČ

Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Zaposlitev bo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s 6 mesečno poskusno dobo. Delovno mesto je uvrščeno v 40. plačni razred. Delo na omenjenem delovnem mestu se opravlja v neenakomernem delovnem času (tudi ob vikendih, praznikih oz. po posebnem razporedu).

Avdicija bo v sredo24. aprila 2024, ob 10.00na Radiu Slovenija, Studio 26, Tavčarjeva 17, Ljubljana.

Pogoji za prijavo:

 • končana univerzitetna izobrazba glasbene smeri (ali II. stopnja po bolonjskem sistemu),
 • dve leti delovnih izkušenj z igranjem v orkestru,
 • uspešno opravljena avdicija.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 18. aprila 2024.

Popolna prijava vsebuje:

 • spremno oz. motivacijsko pismo;
 • življenjepis (prosimo vas, da pri delovnih izkušnjah navedete, ali so te pridobljene iz rednega delovnega razmerja ali iz drugih oblik
 • dela, npr. študentsko, pogodbeno, prostovoljno …);
 • dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe;
 • izpolnjen obrazec za avdicijo (glej spodaj).

V izbirni postopek bomo vključili samo prijave, ki bodo poslane v skladu z zgornjimi navodili. Prijavo s pripisom s pripisom Prijava na delovno mesto Solist radijskega simfoničnega orkestra – trobentač pošljite na:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

ali na e-pošto: zaposlitev@rtvslo.si

Informacije o avdiciji kandidati lahko dobijo na telefonski številki 01/ 475 24 69.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1.ETAPA:

Haydn: Koncert za trobento v Es duru – prvi stavek Allegro s kadenco – obvezno na B trobento

 

2. ETAPA:

Honegger: Intrada

 

3. ETAPA:
Orkestrski izvlečki

Beethoven: Signali Leonora št. 2, 3

Gershwin: Amerikanec v Parizu

Mahler: Simfonija št. 5

Stravinski: Petruška (začetek: 1 takt pred 134)

Respighi: Pini di Roma

Ravel: Koncert za klavir

Wagner: Parsifal (do št. 3)

Bartok: Koncert za orkester (od št. 211 – 256, od št. 549 – 573)

Strauss: Junakovo življenje (2 mesti)

Mussorgski: Slike iz razstave (Promenade, VI. Samuel Goldenberg and Schmuyle)

 

Orkestrski izvlečki: TrobentaSoloAvdicija2024

Radio-television Slovenia, Music Production, invites candidates for the following position:

SOLO TRUMPET
in the RTV Slovenia Symphony Orchestra.

The position is full-time with an indefinite employment period and a 6-month trial period. The salary is classified in the 40th salary class. The work hours are irregular, including weekends, holidays, or according to a special schedule.

An audition will be held on Wednesday,  24th of April, 2024, at 10.00 in Radio Slovenia, Ljubljana, Tavčarjeva Street 17. Piano accompaniment will be provided for foreign applicants on the day of audition.

Application conditions for a position:

 • Completion of a Music Academy (or equivalent to Bologne second cycle degree);
 • At least two years of work experience playing in an orchestra;
 • Successful passing of audition;

We will only consider complete applications submitted by April 18, 2024.

Application (Candidates should apply with):

 • Accompanying or motivational letter;
 • Up-to-date CV (please indicate with work experience whether it was obtained from a regular employment relationship or from other forms of work, e.g. student, contractual, voluntary);
 • Proof of the obtained level of education (copy of Music Academy diploma);
 • Filled Application form (see below).

The application: Only applications submitted in accordance with the instructions above will be included in the selection process. The application should be sent to:

RTV Slovenija
Kadrovska služba
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

or e-mail: zaposlitev@rtvslo.si

Appointments for in-person auditions will be issued on receipt of your application. Please note that we prefer communication via mail. Additional information on tel. number: +386 (0)1 475 24 69.

 

AUDITION REPERTOIRE

1st ROUND:

Haydn: Concerto for Trumpet in Es Major – 1st mov. Allegro with cadenza – on Bb trumpet

 

2nd ROUND:

Honegger: Intrada

 

3rd ROUND:
Excerpts:

Beethoven: Leonora No. 2,3

Gershwin: An American in Paris

Mahler: Symphony No. 5

Stravinski: Petrouchka (beginning: from1st bar before 134)

Respighi: Pini di Roma

Ravel: Piano Concerto

Wagner: Parsifal (until No. 3)

Bartok: Concerto for Orchestra (from No. 211 – 256, from No. 549 – 573)

Strauss: Ein Heldenleben (2 excerpts)

Mussorgski: Pictures at an Exhibition (Promenade, VI. Samuel Goldenberg and Schmuyle)

 

Orchestral Excerpts for Audition (Solo Trumpet): TrobentaSoloAvdicija2024

Divider