Prijava na e-novice
KLIKNITE IN POSTANITE NAŠ ABONENT!
Vpisni obrazec - abonma Kromatika

OBRAZEC za vpis in obnovitev abonmaja

    Z vašimi podatki soglašate, da OE Glasbena produkcija, RTV Slovenija kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. I. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizato lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o novostih in ugodnostih. Podpisani lahko od skrbnika baze podatkov kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen obveščanja o novostih Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, in sicer pisno na naslov organizatorja RTV Slovenija, Glasbena produkcija, 1550 Ljubljana.
    *označite enega od kvadratov
  • *podatke prepišite iz preteklih abonmajskih kartic, če jih imate
    *označite s križcem
  • * novi abonenti: tukaj napišite svoje želje glede izbire sedežev * morebitna dodatna vprašanja in opombe